هاست ربات تلگرام

از ارائه و فروش سرویس به ربات های پرمصرف و پرکاربر از حد مجاز معذوریم | پشتیبانان هاستینگ نیز می توانند سورس های شما را ران کنند.

هاست ربات تلگرام 500 مگابایتی

فضای میزبانی 500 مگابایت
مخصوص راه اندازی انواع ربات ها
زبان برنامه نویسی php/html
کنترل پنل cPanel
24 ساعته پشتیبانی

هاست ربات تلگرام 1000 مگابایتی

فضای میزبانی 1000 مگابایت
مخصوص راه اندازی انواع ربات ها
زبان برنامه نویسی php/html
کنترل پنل cPanel
24 ساعته پشتیبانی

هاست ربات تلگرام 2000 مگابایتی

فضای میزبانی 2000 مگابایت
مخصوص راه اندازی انواع ربات ها
زبان برنامه نویسی php/html
کنترل پنل cPanel
24 ساعته پشتیبانی

هاست ربات تلگرام 5000 مگابایتی (تخفیف ویژه)

فضای میزبانی 5000 مگابایت
مخصوص راه اندازی انواع ربات ها
زبان برنامه نویسی php/html
کنترل پنل cPanel
24 ساعته پشتیبانی