نمایندگی هاست لینوکس SSD آلمان

نصب ربات تلگرام پر مصرف و خبرخوان ممنوع

نمایندگی هاست لینوکس آلمان 5گیگ

5GB فضا
15 اکانت سي پنل مجاز
Cpanel و WHM کنترل پنل
نامحدود پهنای باند ماهيانه
اورسل بله قابلیت
LiteSpeed وب سرور
رایگان انتقال یوزرها به سه سوت هاست
(ns1.yourdomain.com) بله DNS اختصاصي
بله قابلیت انتخاب ورژن php
هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
فوری تحویل
در صورت درخواست IP اختصاصي

نمایندگی هاست لینوکس آلمان 10گیگ

10GB فضا
30 اکانت سي پنل مجاز
Cpanel و WHM کنترل پنل
نامحدود پهنای باند ماهيانه
اورسل بله قابلیت
LiteSpeed وب سرور
رایگان انتقال یوزرها به سه سوت هاست
(ns1.yourdomain.com) بله DNS اختصاصي
بله قابلیت انتخاب ورژن php
هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
فوری تحویل
در صورت درخواست IP اختصاصي

نمایندگی هاست لینوکس آلمان 20گیگ

20GB فضا
50 اکانت سي پنل مجاز
Cpanel و WHM کنترل پنل
نامحدود پهنای باند ماهيانه
اورسل بله قابلیت
LiteSpeed وب سرور
رایگان انتقال یوزرها به سه سوت هاست
(ns1.yourdomain.com) بله DNS اختصاصي
بله قابلیت انتخاب ورژن php
هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
فوری تحویل
در صورت درخواست IP اختصاصي

نمایندگی هاست لینوکس آلمان 30گیگ

30GB فضا
70 اکانت سي پنل مجاز
Cpanel و WHM کنترل پنل
نامحدود پهنای باند ماهيانه
اورسل بله قابلیت
LiteSpeed وب سرور
رایگان انتقال یوزرها به سه سوت هاست
(ns1.yourdomain.com) بله DNS اختصاصي
بله قابلیت انتخاب ورژن php
هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
فوری تحویل
در صورت درخواست IP اختصاصي

خرید اکانت اضافه

برای هر پلن درصورتی که بخواهید اکانت اضافه بخرید و فضا تغییری نکند باید این سرویس را خریداری کنید
هر 10 اکانت اضافه 14 هزار تومان ماهانه اضافه میشود