شماره حساب سه سوت هاست

لطفا مبلغ موردنظر را به حساب یا کارت زیر واریز کنید و پس از واریز به صورت تیکت به بخش فروش یا حساب های پشتیبانی تلگرام ، اطلاعات واریز را برای ما ارسال کنید

نام بانک شماره حساب شماره شبا شماره کارت به نام
https://3sothost.ir/wp-content/uploads/2019/07/download.jpg

بانک ملی ایران

0339895754006

IR48-0170-0000-0033-9895-7540-06

6037997299216250

مهدی شیرکوند